"Untitled Post" - Views: 1,015 · Hits: 1,015 - Type: Unlisted

Dette nøjagtige forhold mellem graden af bevidsthed og graden af lidelse har den filosofiske maler, eller malende filosof, Tischein udtrykt overmåde smukt gennem en anskuelig og iøjenfaldende fremstilling i en tegning. Den øverste halvdel af tegningen skildrer kvinder hvis børn bortføres. Kvinderne vises i forskellige grupper og stillinger og udtrykker på mange forskellige måder den dybe og moderlige smerte, angst og fortvivlelse. Den nederste halvdel af tegningen viser - i fuldkommen samme arrangement og gruppering - nogle får hvis lam bliver taget fra dem. Dette er gjort sådan at ethvert menneskehovede og enhver menneskelig stilling i den øverste halvdel af tegningen modsvares analogt af et dyrehoved og et dyrs stilling i tegningens nederste halvdel. På den måde ses det tydeligt hvordan den smerte som er mulig i dyrets dumpe bevidsthed, forholder sig til de voldsomme pinsler som først bliver mulige gennem erkendelsens tydelighed og bevidstheds klarhed