"Poslovni sastanak wiki" - Views: 25 · Hits: 25 - Type: Public


Poslovni sastanak wiki

♡ Copy Link & paste in new tab: https://bit.ly/2QHyoSGOvaj članak nema ili ih ima premalo. Članak treba dopuniti dodavanjem na druge pojmove. Upravljanje poslovnim sadržajem : Enterprise content management - ECM rješenje je za upravljanje poslovnim sadržajima, odnosno, omogućuje organizacijama da ujedine sadržaj i pripadajuće poslovne procese kroz jedinstvenu platformu. ECM je kategorija koja pomaže u upravljanju sa svim nestrukturiranim , odnosno, sadržajem u. Ova postoji u raznim oblicima: tekstualni , inženjerski nacrti, , i zapisi itd. ECM omogućava kreiranje sadržaja iz desktop aplikacija u jednostavnim predlošcima za kreiranje sadržaja. Također može dohvatiti i inkorporirati postojeći sadržaj iz različitih izvora. ECM dodaje kroz kategorizaciju, klasifikaciju i tipove dokumenata kako bi se mogli pretraživati i dohvaćati brže i efikasnije. ECM također upravlja pregledom, revizijama i procesom odobrenja za svaki dio sadržaja u skladu s definiranim poslovnim pravilima što se zove workflow i lifecycle management. ECM također kontrolira objavljivanje sadržaja kroz više kanala. Isti sadržaj može biti objavljen istovremeno na , na , printan kao tekst i poslan na bežični uređaj. Ta se rješenja oslanjaju na EDM sustavi za upravljanje dokumentacijom kako bi omogućili provjerljivu usklađenost sa standardima i izbjegli kazne i zatvaranja što bi moglo žestoko utjecati na profitabilnost. Imperativ je u ovim organizacijama da se sadržaj, kao što su standardne operativne procedure, liste podataka o sigurnosti materijala ili zapisi o kupcu, pažljivo kontrolira kako bi se postigla regulatorna usklađenost i standardi kvalitete. Ove organizacije, zajedno s još puno njih, dijele potrebu za kontrolom i distribucijom kritičnih dokumenata na sistematičan način. Širenjem i e-trgovine, ta je potreba dramatično narasla u sve većem broju kompanija, u gotovo svim privrednim granama. Sustav za upravljanje elektroničkim zapisima omogućava organizacijama efikasnije korištenje vlastitih resursa zbog mogućnosti trenutnog pristupa informacijama, timskog rada i automatizacije poslovnih procesa. Postoji više kvalitetnih primjera kriterija za upravljanje zapisima. Bez obzira o kojem se modelu radilo, svima su zajednički osnovni zahtjevi prema sustavu za upravljanje zapisima. DAM digital asset management donosi poslovnu vrijednost i ROI povrat investicije putem inovativnih metoda organizacije, distribucije i praćenja digitalnih i fizičkih medija kroz višestruke kanale. Nadalje, DAM osigurava mogućnost učinkovitog premještanja digitalnog sadržaja duž lanca opskrbe kroz proizvodnju, post-proizvodnju i proces distribucije. DAM rješenja omogućuju napredne mogućnosti upravljanja multimedijalnim sadržajem, dopuštajući kompanijama da pojednostavne i ujedine upravljanje svim multimedijalnim i slikovno-bogatim sadržajem. Podrška poslovnoj suradnji putem interneta postaje u sve većoj mjeri preferirani način razmjene informacija, komunikacije djelatnika koji se bavi znanjem i podatcima. Ovi alati omogućavaju dinamičku i fleksibilnu okolinu za spajanje, povezivanje ljudi te im tako uvelike pomaže pri rješavanju kompleksnih ciljeva ili fokusiranju na rezultate. Integrirajući ECM s podrškom poslovnoj suradnji omogućava timovima da djeluju i rade zajedno pri ostvarivanju zajedničkog cilja, a ujedno mogu skupljati, pohranjivati te arhivirati sadržaj koji je nastao tijekom suradnje. Jedinstveno rješenje koje spaja ove dvije tehnike omogućuje distribuiranim timovima da s većom efikasnošću donose odluke, strategije, planiraju i dolaze do konsenzusa izgrađujući nove proizvode. Također lakše će koordinirati lancem nabave, biti će dostupniji klijentima, te s manje muke raditi na poslovno važnim inicijativama. Kako je sav ovaj sadržaj pohranjen unutar poslovnog ECM sustava, ujedno je i dostupan cijeloj organizaciji. Pojedinci koji nisu unutar samog projektnog tima mogu također biti autorizirani za pristup tim podatcima pa tako imaju mogućnost ponovnog korištenja, referenciranja, pretraživanja, objavljivanja tih informacije eliminirajući tako nepotrebnu redundanciju. Sa ovakvim integriranim rješenjima, poslovne organizacije spajajući upravljanje sadržajem sa suradnjom ostvaruju bolje rezultate u obje tehnologije koja proizlazi direktno iz povećane produktivnosti, minimalizaciji troškova, a na kraju i mogućnostima koje otvara važna informacija koja se našla na tržištu točno kada je i treba. Može se reći da je WCM modularna Internet bazirana aplikacija za upravljanje sadržajima na internetu. Sustav se sastoji od administrativnih modula i za njegovo korištenje nije potrebno poznavanje tehnologije izrade web stranica. Osnovna namjena sustava za upravljanje web sadržajem ili WCM-a je mogućnost izmjene informacija na stranici bez potrebe za stranom ili internim tehničkim odjelom. WCM pojednostavljuje proces izmjene informacija na stranici, smanjuje troškove održavanja stranice stvarajući učinkovitiji i jednostavniji proces održavanja stranica i omogućava povećanje frekventnosti osvježavanja sadržaja. Za pripremu i publiciranje materijala dovoljan je bilo koji preglednik mrežnih sadržaja. Nakon što su struktura stranica i dizajn gotovi, standardizirani predlošci dopuštaju modificiranje postojećeg i dodavanje novog sadržaja, a da prilikom toga izgled i struktura stranica ostaju nepromijenjeni. Dobar WCM zahtijeva minimalnu obuku i nikakvo specijalističko znanje. Sve izmjene obavljaju se unutar normalnog internet preglednika. To znači da nema potrebe za dodatnim softverom, a izmjene je moguće unijeti s bilo kojeg računala povezanog na internet. Mnoge se organizacije financijske, osiguravateljske, vladine, zdravstvene u pružanju svojih usluga još uvijek oslanjaju na poslovne procese bazirane na manualnom radu i papirologiji. Dokumenti se moraju sakupljati u papirnate datoteke i usmjeravati kroz složeni radni tijek. Nadalje, papirnati dokumenti se mogu procesirati samo slijedno, jedan po jedan. Upravljanje poslovnim informacijama putem papirologije ne pruža vašim zaposlenicima globalan pristup informacijama na njihov zahtjev bez čega se ne može osigurati cjeloviti pogled na podatke o klijentima i na poslovne transakcije. Osim toga, predstavnicima službe za klijente neophodan je pristup nestrukturiranim informacijama o klijentu kako bi mogli riješiti slučaj jednim pozivom.