"Untitled Post" - Views: 287 · Hits: 287 - Type: Public

Nazwa zdarzenia problemu:	APPCRASH
 Nazwa aplikacji:	Moss.exe
 Wersja aplikacji:	4.4.5.0
 Sygnatura czasowa aplikacji:	5a4a1496
 Nazwa modułu z błędem:	Moss.exe
 Wersja modułu z błędem:	4.4.5.0
 Sygnatura czasowa modułu z błędem:	5a4a1496
 Kod wyjątku:	c0000005
 Przesunięcie wyjątku:	00018f60
 Wersja systemu operacyjnego:	6.1.7601.2.1.0.256.48
 Identyfikator ustawień regionalnych:	1045
 Dodatkowe informacje 1:	0a9e
 Dodatkowe informacje 2:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
 Dodatkowe informacje 3:	0a9e
 Dodatkowe informacje 4:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789

Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:
 http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0415

Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:
 C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt