"Untitled Post" - Views: 946 · Hits: 946 - Type: Public

Kristóf Luca: A politikai elit. In Körösényi András (szerk.): A magyar politikai rendszer - negyedszázad után. Budapest: Osiris, megjelenés alatt.