"Untitled Post" - Views: 1,420 · Hits: 1,420 - Type: Public

CODE MOD NSOW V8.9

=============================

ini beberapa kumpulan code nya namun saya blum tahu apa fungsi nya masing-masing jadi silahkan anda coba sendiri :D

=============================

(CODE)
anhat: Bật/Tắt auto nhặt
atc: Cài đặt auto chat
b: Bật/Tắt auto chat
w: Qua map 1 hang 6x
y: Qua map 2 hang 6x
td 40: Chỉnh tốc độ 40 (Tốc Độ Gốc)
u: Khinh công
d: Độn thổ
l: Dịch trái
r: Dịch phải
xu 50: Khinh công 50
xd 50: Độn thổ 50
xl 50: Dịch trái 50
xr 50: Dịch phải 50
s 10: Hack giày 10
k 10: Chuyển khu 10
ck: Đến cột chuyển khu
bang: Đóng băng
kill: Bật/tắt tàn sát
nhatxa: Bật/tắt nhặt xa
g: Dịch chuyển đến vị trí đang chọn
i: Vị trí đánh cuối
aq: Ẩn quái đang chọn
gk: Bật/tắt áp sát
avp: Bật/tắt ẩn vật phẩm
at: Bật/tắt đánh chuyển khu
mv: Mở menu VIP cho pb hỗ trợ
h: Ẩn/Hiện màn hình chức năng
bv: Bật/tắt bảo vệ
add: Lưu vị trí đánh (bảo vệ)
x 100: Chỉnh tầm nhặt xa 100
n100: Chỉnh tầm đánh ngang 100
c 100: Chỉnh tầm đánh cao
m 3: Đánh lan 3

=============================

Terima Kasih sudah mendownload
di http://webird.mywapblog.com