"Untitled Post" - Views: 1,433 · Hits: 1,433 - Type: Unlisted

Allerede forestillingens mest almene form der gælder alle forestillinger, nemlig det at noget er objekt for et subjekt, vedrører slet ikke viljen.