"Untitled Post" - Views: 1,514 · Hits: 1,514 - Type: Unlisted

Grundmodellen over Livet
CAnCeR processen

Consumption -Addiction - Cannibalism - Reproduction


KONSUMPTION fordi organismer behøver energi for liv, må konsumere enten energi eller organismer som har konsumeret energi

AFHÆNGIGHED gør vi konstant søger ting der gør vi føler nydelse, en følelse baseret på biologiske behov. Går ofte amok hos mennesker i form af stofafhængighed, spil-afhængighed, shopping-afhængighed, etc. Afhængigheden som er livets vilkår er en slags narkomani der nøder os til at gøre de andre ting i modellen. Vi er lavet for at føle os manglende og alene.  

KANNIBALISME eksisterer fordi konsumptionen for størstedelen (dog ikke komplet, takket være partikulære former af menneskelig samarbejde) er et nul-sum spil, i et ressursemæssigt afgrænset miljø, og organismer kan kun blomstre på bekostning af andre organismer. Kannibalisme betyder ikke vi laver det i bogstavligste forstand man at vi vedbliver at addere økonomiske og politiske nulsumsspil i massiv skala hvor mennesker udnytter hinanden for deres partikulære livstil på bekostning af andre.

REPRODUKTION er måden hvorpå livs-systemet gentager sig selv gennem tiden. 

RESULTATET af dette system på jorden er eksistensen af  bevidsthed, og følende væsener.

  Optimister omkring livet forsøger konstant at inkludere andre elementer på denne liste, som kærlighed, samarbejde og sandhed. Men alle disse elementer eksisterer kun på grund af CAnCeR. Kærlighed udvikles på grund af behovene relateret til reproduktion (kærlighed holder forældrende sammen så de begge kan sørge for børnene). Samarbejde udvikles for at hjælpe arten at forsvare sig selv og for at konsumere mere effektivt. Sandhed er bi-produkt af bevidsthed.
   Ja, naturen er smuk, og naturen er kompleks, ..men, smukhed og kompleksitet er ikke brugbare kriterier for at evaluere et system. Smukhed sker som automatisk reaktion i hjernen og kompleksitet er komplet irrelevant. Komplekse systemer kan både være ønskelige og uønskelige (en detaljeret barok musefælde vil på akkurat samme vis dræbe musen som den simple gør). Så hverken smukhed eller kompleksitet nullificerer altså elementerne i CAnCeR. Skøn og kompleks konsumption-afhængighed-kannibalisme-reproduktion, er STADIG konsumption, afhængighed, kannibalisme og reproduktion (mennesker har sommetider svært ved at forstå det faktum).

Vi har intelligens til at indse CAnCeR processen, men prøver at holde os beskæftiget så vi forbliver ignorante og ikke kigger på selve processen. Troen på familien / nationen / racen / eller det hold du vil er måder hvorpå vi kan fortabe os selv og vandre rundt i labyrinter af konstrueret mening.

At deltage i noget smukt og komplekst gør ikke deltagelsen i tingen en velsignelse. Uintelligent design betyder ineffektivt. Livet er lavet af kræfter der er ignorant omkring godt og dårligt. Hvad er den rette mængde af noget?
Naturen bekymrer sig ikke om nogen smertebalance. Naturen er om hvem der vinder kampen.