"Key windows server" - Views: 8,791 · Hits: 8,791 - Type: Public

> Key Windows Server 2008 R2 / 2008 / 2012 / 2012 R2
> Diễn đàn: www.vn-zoom.com
> Topic: http://www.vn-zoom.com/f181/kich-hoat-windows-10-8-1-8-7-va-office-2016-2013-2010-cho-ban-kiem-tra-va-cap-nhap-key-thuong-xuyen-3092037.html
> Nguồn: copy :)
===========================================================================================
---------------------------------------
Windows Server 2008 R2 Standard & Enterprise VL: MAK Keys:
D28MR-RJQRC-T892T-3J6DR-GDVTB Số lượt kích hoạt: 27
BV4J4-K8GJT-VBBFX-YQ86H-BJR6W Số lượt kích hoạt: 25
D2KPD-J464T-7JPR8-T449Y-M6682 Số lượt kích hoạt: 46
VR86H-YB6RX-4WVJK-RYGF9-8CWGM Số lượt kích hoạt: 0
4GHC3-4MJ79-8YJ9T-BFWTG-TTBKB Số lượt kích hoạt: 0
H4QTM-FW23R-69W2P-Q4QQC-6CGM6 Số lượt kích hoạt: 0
6Q3G8-6XQV8-F79KD-HKCR9-T8VKG Số lượt kích hoạt: 0
RJYVQ-3P892-6PKQ2-BFMD4-VFHRX Số lượt kích hoạt: 0
GWWTY-R22FQ-DT7QQ-2D4R2-BK6JF Số lượt kích hoạt: 0
D26WR-3R7GV-XGPJ8-9W83J-HYPCW Số lượt kích hoạt: 0
KKCV8-TF9XR-GFKHM-RF8VW-CG84V Số lượt kích hoạt: 0
TJ7VV-D97BW-R4G76-J4RDQ-9KCP7 Số lượt kích hoạt: 0
2Q3T7-TCDJY-XXYKH-8MY8R-DB77G Số lượt kích hoạt: 0
---------------------------------------
Windows Server 2008 R2 DC and IA64 VL: MAK (MAK_C) (Server Datacenter; Server Enterprise IA64) Keys:
2VV4M-XCR4T-TTBTB-WTC9B-DJQBV Số lượt kích hoạt: 470
CW3TK-99CMY-F3993-FQ73D-GM6KX Số lượt kích hoạt: 461
372WW-FQQJ8-4GWXP-TDJCY-34DVC Số lượt kích hoạt: 460
X963K-FG878-87K8B-T6BBB-G9Q2Q Số lượt kích hoạt: 260
HKWX3-C966J-JB2PC-TY4P8-CYMMK Số lượt kích hoạt: 40
BB8DG-F3FTP-78MT6-W2CT9-GFPBM Số lượt kích hoạt: 0
MPPXD-62F73-G4RHX-X9YHT-BP9FQ Số lượt kích hoạt: 0
6DTW7-XFGGR-FKPB2-BXV9K-6HB69 Số lượt kích hoạt: 0
QY97X-X497C-9D6RW-46RMB-BPW7Q Số lượt kích hoạt: 0
XB82B-DPKKP-K3JK3-G4QJM-WWXMW Số lượt kích hoạt: 0
---------------------------------------
Windows Server 2008 R2 Web:
PVHV3-66HKV-7QTXH-TCMB8-3B3HW Số lượt kích hoạt: 482
KHXKT-697FV-MR4VK-HPTG9-V7VBD Số lượt kích hoạt: 171
8YDD6-G6FQ2-Q6DFK-K2C2J-HYWCY Số lượt kích hoạt: 132
TPBG3-RKQXT-FBX83-4FMPT-3GF8Y Số lượt kích hoạt: 43
VKVW8-Q4PHY-FPMWQ-D2RYY-J8Y2B Số lượt kích hoạt: 0
P776V-3W28X-WQCMF-4638X-43KMM Số lượt kích hoạt: 0
---------------------------------------
Windows Server 2008 Standard & Ent VL: MAK Keys:
MTGYY-VCKJ8-TXH3F-6TVRC-G26Y2 Số lượt kích hoạt: 345
YWJ69-C2JYP-88MGQ-MWMRJ-B73RY Số lượt kích hoạt: 335
J6H7G-8YDTV-YBDCB-W8J7C-TXC2X Số lượt kích hoạt: 193
XFYDP-WRV3H-864PG-K3GQM-G3CGP Số lượt kích hoạt: 0
YF6HW-83P77-CDRKH-CHDFV-9KXRD Số lượt kích hoạt: 0
---------------------------------------
Server 2008 Datacenter & Itanium VL: MAK Keys:
HRCRQ-CGWJ4-TCK27-BC4FX-FYBBF Số lượt kích hoạt: 459
VVJFB-6VCHB-9D8GM-YQC97-VV4GH Số lượt kích hoạt: 413
C2XTJ-P86G3-BMB3H-P4KJM-BJJCT Số lượt kích hoạt: 46
7YHV9-Y3PT2-FD4GJ-3V2DR-JGF4G Số lượt kích hoạt: 0
XB82B-DPKKP-K3JK3-G4QJM-WWXMW Số lượt kích hoạt: 0
---------------------------------------
Windows Web & Compute Cluster Server 2008 VL: MAK Keys:
K97WK-XPTTJ-BDP2H-3YVKV-FGBC7 Số lượt kích hoạt: 50
---------------------------------------
***********************************************************************
---------------------------------------
Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Volume:MAK
26QNJ-J3VJC-W3M2M-9KQC4-GXWGJ Số lượt kích hoạt: 0
NQMTG-6T98B-VM8JW-2KCH4-Q9KCJ Số lượt kích hoạt: 0
H4D3R-TTND6-3GB67-CTQXJ-MTB48 Số lượt kích hoạt: 0
---------------------------------------
Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Volume:MAK
NFPCT-MTPC2-2TGVW-VYG2T-236PJ
PGGCB-JCNYK-PWTMR-D494B-QJY48
---------------------------------------
Windows Server Essentials 2012 R2 RTM ServerSolution Volume:MAK
KRTNC-XGQ3Q-6FRVW-JJH7G-CGXFX Số lượt kích hoạt: 332
---------------------------------------
Windows Server Essentials 2012 R2 RTM ServerSolution Retail
H6YHH-YPNGG-G94HV-QPJTR-2J98Y
N7WWT-3QRB6-GM9T7-372WQ-2WDWM
QVVHX-QQNF8-TVH3J-W29P8-W424W
---------------------------------------
Windows Server 2012 RTM ServerDatacenter Volume:MAK
HDRYN-WGBJR-YXRXY-MHTB2-TMQKY
---------------------------------------
Windows Server 2012 RTM ServerStandard Volume:MAK
NMGBQ-3VKCQ-WQC9K-V3KWX-C7GDD Số lượt kích hoạt: 101
HMCK9-NKHG7-RPYF8-M74PG-KTJ3D Số lượt kích hoạt: 44
79GNB-Y2KR4-FBXVF-43DRV-CYQKQ Số lượt kích hoạt: 40
NYRBJ-CMJHY-8V7C6-QKXCR-BY2QD Số lượt kích hoạt: 39
---------------------------------------
Windows Server Essentials 2012 RTM ServerSolution Volume:MAK
GM73W-MPNM7-QCGM3-DHQGY-RCW39 Số lượt kích hoạt: 4
---------------------------------------
Windows Vista ALL Volume SKUs - MAK Key:
74RR4-76BXP-7VC7F-8J4BP-CCGHX Số lượt kích hoạt: 4981
MJWYQ-4TR2C-83Q8D-J8VKV-WHWBP Số lượt kích hoạt: 4939
X9P2K-MGK4R-M4Y9Y-T9GKX-JFHFR Số lượt kích hoạt: 4702
BTBQ3-C7PC8-3GBQJ-KP6HJ-7C2H8 Số lượt kích hoạt: 988
PYCPK-GBYB6-8YR9G-WGJBW-7JWC7 Số lượt kích hoạt: 492
48TXD-6XV46-DWC8X-QK3KW-FTDDB Số lượt kích hoạt: 307
48R7R-2QKRQ-HQW22-HXQQR-TDCR9 Số lượt kích hoạt: 0
---------------------------------------